Entries from 2016-02-26 to 1 day

Siet tin dung bat dong san: Doanh nghiep can thoi gian

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN theo hướng siết van tín dụng và tăng hệ số rủi ro trong cho vay BĐS. có phổ biến ý kiến trái chiều quanh đó điều khoản sửa chữa đổi này, bởi nó ảnh hưởng không nhỏ tới phâ…