Entries from 2016-04-11 to 1 day

Goldmark City dat 1200 giao dich trong thang 5

Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên trên thị trường, Goldmark City đã không ngừng tạo ra bước ngoặt ấn tượng trong hình giao dịch. Thông thường, tháng 5 năm 2015 đã thấy 1.000 giao dịch thành công và hơn 200 căn hộ đã được bán ra trong tháng 7 n…