Entries from 2016-04-21 to 1 day

Thi truong bat dong san dang quay ve voi gia tri thuc

Diễn đàn giá trị thực tại bất động sản, do Hiệp hội BÐS VN (VNREA) tổ chức ngày 20.4, các chuyên gia, công ty đối với rằng các bạn chủ yếu là nguyên tố nòng cốt tạo bắt buộc giá trị thực của bất động sản. Dự án chung cư goldmark city chào …