Entries from 2016-06-06 to 1 day

Canh bao thi truong bat dong san phat trien lech

Một trong những sự kiện nổi bật nhất của năm 2015 là việc ban hành chính sách mới cho phép người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam. Chính sách đã được ban hành vào thời điểm rất thích hợp khi mà các thị trường khác trong khu vực đang trong g…