Entries from 2016-06-09 to 1 day

Buoc dot pha ve tieu chuan song - Gia tri that cua bat dong san

Tại diễn đàn bất động sản “Bước đột phá về tiêu chuẩn sống” tổ chức ngày bữa nay, ông Trần Bá Dương, tổng giám đốc của doanh nghiệp Đại Quang Minh, đã đăng đàn về giá trị thật của bất động sản. Ông Trần Bá Dương, tổng giám đốc Đại Quang Mi…