Entries from 2016-06-28 to 1 day

CENGROUP to chuc su kien tri an khach hang "Loi cam on Vang"

Chương trình "Lời cảm ơn Vàng"với những đặc quyền hấp dẫn dành cho 56,000 khách hàng đã giao dịch tại CENGROUP. Thay lời cảm ơn tới khách hàng, Cengroup trân trọng tổ chức Lễ ra mắt Thẻ thành viên CenPartnership và kỷ niệm Cengroup đạt cột…