Entries from 2016-08-30 to 1 day

Star tower 283 khuong trung van dat 70 giao dich thanh cong trong thang 8/2016

Bất chấp tình hình ảm đạm của thị trường bất động sản vào tháng ngâu, dự án Star tower 283 khương trung vẫn đạt tới 70 giao dịch thành công. Điều đó cho thấy, người mua nhà hiện nay quan tâm nhiều hơn với chất lượng dự án, uy tín của chủ đ…