Entries from 2016-09-20 to 1 day

Thi truong bds xuat hien nhung dau hieu kha quan trong thanh khoan

Nhu cầu mua nhà ở tại Hà Nội vẫn rất lớn. Nguồn cung tiếp tục tăng, cho nên người mua sẽ quyết định sự thanh lọc của thị trường. Những chủ đầu tư có uy tín, đưa ra sản phẩm bất động sản có chất lượng, tiến độ bảo đảm sẽ chiếm lợi thế.Tổng …