Entries from 2016-10-06 to 1 day

Nhung tieu du an an theo ha tang thanh hang hot

Nhiều dự án nhỏ, hạn chế về tiện ích, giao thông, nhưng quảng cáo “ăn theo” hạ tầng các dự án lớn, hoặc dự án của thương hiệu lớn để bán được hàng, thậm chí bán với giá cao. Tăng giá nhờ biết “ăn theo” hạ tầng Nằm trong con phố Khương Trun…