Entries from 2016-10-28 to 1 day

Anh chi la moi gioi bat dong san

Vest phẳng lỳ, nước hoa sức thơm phức, đồng hồ đeo tay chính hãng, IP6, Ipad Air, Macbook Pro…là các gì các bạn thường bắt gặp mỗi khi tiếp xúc với môi giới BĐS. ngoài ra, sở hữu những câu chuyện "cười ra nước mắt" nhưng mà chỉ có dân làm …