Entries from 2016-11-03 to 1 day

Day len tranh cai ve moi gioi bat dong san online

Quan điểm của CEO Sàn BĐS Rồng bay về chuyện mua bán BĐS online đã dẫn đến nhiều phản hồi trái chiều từ những người đang hành nghề môi giới bất động sản (BĐS)Sau phát biểu “nếu ai còn chưa chuẩn bị bán BĐS theo phương thức online trong thờ…