Entries from 2017-04-13 to 1 day

Xac dinh thue thu nhap doanh nghiep doi voi hoat dong moi gioi bat dong san

Trước những vướng mắc của độc giải về những quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động môi giới bất động sản, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể vấn đề này. Bộ Tài chính cho biết, số thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ…