Entries from 2017-04-21 to 1 day

Bat dong san nghi duong se tiep tuc bung no

Với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, Hiệp hội bất động sản đưa ra nhận định lạc quan, khi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục sôi động trong quý tiếp theo. Theo nhận định của Hiệp hội bất động sản Việt Nam, bất động sản nghỉ dưỡng sẽ rất sôi…